GO! Opera zoekt vierde regio!

Voor FAUST 2016 is GO! Opera op zoek naar een vierde regio op basis van hechte samenwerking met een regionale dirigent of repetitor, vocal coach en regisseur die het project in hun eigen regio onder hun hoede willen nemen. Of met een bestaande lokale/regionale projectkoor of (opera)vereniging. Dit vormt een spannende nieuwe laag in het concept zoals GO! Opera haar producties wil uitrollen, om op deze manier toe te kunnen werken naar zo’n 8 regionale producties per jaar.

GO! Opera brengt eigen operaproducties waarin het koor een belangrijke hoofdrol vervult. Iedere producties krijgt een looptijd van 2 jaar en wordt ontwikkelt op basis van opera pastiche (zie ook www.GoOpera.nl). FAUST, de productie van 2015, krijgt daarom in 2016 een reprise, terwijl in datzelfde jaar het artistieke team de nieuwe productie voor 2017 gaat voorbereiden.

NHD Gooi en Eemlander 29-09-2015

De pilotprojecten van GO! Opera in september 2015 zijn bijzonder succesvol verlopen. In de regio’s Zuidwest-Friesland en Het Gooi zijn twee volledig uitverkochte voorstellingen met bijzonder veel enthousiasme ontvangen. Veel zangers uit beide regionale projectkoren hebben ook bij de andere regio meegezongen, waardoor in beide producties een krachtig en groot operakoor centraal stond. Door de vaste uitwerkingen in regie en muzikale interpretaties verliep deze uitwisseling van extra koorleden vlekkeloos.

Er zijn prachtige samenwerkingen tussen de regio’s onderling gerealiseerd en de brug tussen amateurs en professionals heeft een stevig fundament gekregen. Het concept werkt fantastisch, daarom heeft Stichting Amateurkoor / GO! Opera na een intensieve serie van zes evaluaties besloten om het komende jaar verder uit te bouwen naar vier regio’s. Een stap die wederom boordevol pilots zit!


Wie leidt FAUST 2016 in de vierde regio?


IMG_1669

In 2016 keert Faust daarom wederom in Zuidwest-Friesland en Het Gooi terug. In Zuidwest-Friesland op dezelfde lokatie, maar in Het Gooi op een nieuwe plek. Daarnaast worden twee nieuwe regio’s opgestart, waaronder in ieder geval Noord-Holland-Noord onder eigen beheer wordt opgezet. Het projectkoor in de vierde regio komt echter onder leiding van een nieuwe dirigent/repetitor, vocal coach en regisseur uit de eigen regio te staan, al dan niet in samenwerking met een bestaand (project)koor of (opera)vereniging.

Ben je geïnteresseerd om deze nieuwe formule in grootschalige koorproject ook in jouw regio neer te zetten, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om de mogelijkheden daarvoor te bespreken!