Het Gooi

Sinds 2011 is Stichting Amateurkoor actief in de regio Het Gooi. Jaarlijks wordt een groot evenement georganiseerd, met een wisselende focus: naar buiten in de oneven jaren en naar binnen in de even jaren. Het structurele overleg tussen Gooise koren en Gooise dirigenten heeft geleid tot een structureel beleidsplan voor verbetering van het regionale draagvlak voor Gooise koren.

De basis van de Gooise pilot wordt gevormd door 2 tweejaarlijkse evenementen: een publieksgericht evenement en een evenement dat zich op de ontwikkeling en ledenwerving voor individuele Gooise koren richt. Ieder met een geheel eigen gezicht. Ze zorgen in deze frequentie voor een brede identiteit en veel afwisseling.

IMG_6640

In de oneven jaren: Vestival Vocaal
In de oneven jaren organiseert Stichting Amateurkoor het Vestival Vocaal in de historische vesting van Naarden. De basis van het meerdaagse Vestival Vocaal wordt gevormd door het Goois Korenfestival op de zaterdag, waar 40 Gooise koren op 14 podia in de vesting zo’n 100 uitvoeringen geven. Sinds 2015 is Gooise Openlucht Opera (GO! Opera) er op zondag aan toegevoegd. Het ligt in de bedoeling om vanaf 2017  op de vrijdagavond ook Jazz&Pop in samenwerking met de Naardense Horeca er aan toe te voegen.   De organisatie van het Vestival Vocaal wordt volledig gedaan door vrijwilligers afkomstig uit de gezamenlijke Gooise koren. Initiatiefnemer van Vestival Vocaal is het Goois Vocaal Ensemble. Meer informatie: Vestival Vocaal.

A035_1612

In de even jaren: De Gooise Korenweken
In de even jaren richt Stichting Amateurkoor haar pijlen op de koren zelf. Met de Gooise Korenweken wordt een gezamenlijke actie opgezet om leden te werven en de eigen (bestuurlijke) organisatie en profilering te verbeteren. Met de Gooise Korenweken wil Stichting Amateurkoor het belang van onderlinge samenwerking tussen regionale koren versterken om daarmee te bouwen aan meer draagvlak voor de nabije toekomst.

Goois dirigentenoverleg
Ieder jaar komen Gooise koordirigenten op persoonlijke titel bij elkaar om ervaringen te delen en nieuwe ideeën voor bijvoorbeeld samenwerkingen te bespreken. Het overleg heeft een informeel karakter en staat los van de verenigingen. Dat maakt de levendige brainstormdiscussies creatiever en opener van karakter. Gooise koordirigenten kunnen zich hier aanmelden.

Overleg van Gooise Koorbesturen
Op 28 janurai 2012 heeft het eerste centrale overleg plaats tussen Gooise Koorbesturen. Met dit initiatief wil Stichting Amateurkoor iedere 5 jaar de discussie aangaan met, over en tussen de Gooise koren om inhoudelijk de projecten richting te kunnen geven. Gooise koren kunnen zich hier aanmelden om aan dit overleg deel te nemen.