Tweede brainstorm voor Gooise Koorbesturen

VERSLAG  |  Zaterdag 12 maart 2016
Plaats: MCO, Hilversum, 13.30 -15.30 uur

21 vertegenwoordigers van de volgende 16 koren waren aanwezig:

  • Uit Naarden: Bellefleur, Goois Vocaal Ensemble, Naarder Cantorij, Deja-Vu
  • Uit Bussum: BV de Zangerij, Koor in ’t Gooi, Pro Musica, Toonkunst Bussum
  • Uit Weesp: Ensemble de Corazon, Firma Vocaal, Ensemble de Corazon
  • Uit Loosdrecht: Fun4All
  • Uit Hilversum: la Muse s’amuse, Senza RagaZZi, Pur Sang
  • Uit Laren: Singers Vrouwen Kleinkoor

1) Welkom

Roy Voogd, oprichter van Stichting Amateurkoor, heet iedereen welkom op deze brainstormmiddag. De middag is een vervolg op de brainstormsessie die in 2012 werd gehouden met koorbesturen/leden. Doel van de middag is het bespreken en benoemen van zaken waar koren behoefte aan hebben,’tegenaan lopen’ en elkaar wellicht kunnen versterken door samenwerking.

2) Terugblik Stichting Amateurkoor (SAK) 2012-2016

Proeverij
In 2010 vond de eerste activiteit van SAK plaats: de Proeverij van Gooise Koren. Concept: Op een dag en op een plaats kan het publiek meerepeteren bij diverse Gooise Koren. Doelstelling: Ledenwerving voor de koren. De eerste Proeverij vond plaats bij Globe in Hilversum en werd daarna om het jaar herhaald bij het MCO in Hilversum.

De bedoeling is dat het publiek een gevoel krijgt bij de wijze van repeteren van een koor en niet dat het een uitvoering meemaakt. Dat laatste gebeurde wel steeds meer en dit jaar zal in het dirigentenoverleg de opzet nogmaals besproken worden. De Proeverij stond dit jaar gepland op 25 september maar in verband met de Vrijetijdsmarkt in Hilversum op diezelfde dag, zal deze verplaatst worden naar oktober, datum volgt zsm.

Gooise Koren Weken (GKW)
In het tweede jaar werd de Proeverij uitgebreid naar de Gooise Korenweken: Gedurende twee weken volgend op de Proeverij worden er allerlei activiteiten georganiseerd waar koren aan kunnen deelnemen, en de koren zetten hun deuren open tijdens de eigen repetities. De samenwerking met het Groot Omroepkoor bracht leuke projecten en workshops voor koorleden. Het idee is om dit jaar te kijken of de eigen dirigenten bepaalde workshops kunnen organiseren.

Vestival Vocaal
In het wisseljaar van de Proeverij vindt vanaf 2011 het regionale korenfestival in Naarden Vesting plaats. Dit jaar deden er 40 koren mee, het maximumaantal.

Alle activiteiten van SAK worden gerealiseerd door samenwerking met en tussen koren. Het is een uitgangspunt dat ieder koor dat meedoet aan activiteiten ook zelf vrijwilligers levert in de organisatie.

Go! Opera
Dit jaar is Vestival Vocaal uitgebreid met Opera op zondag. Onder de naam Go! Opera organiseert SAK sinds 2015 operaproducties waarbij een projectkoor centraal staat en samengewerkt wordt met professionele musici en solisten. Go! Opera voert de productie uit in meerdere regio’s. Iedere regio heeft een eigen projectkoor. Tussen de projectkoren ontstaat samenwerking door drie gemeenschappelijke repetities en de mogelijkheid in elkaars eindproductie mee te zingen/spelen.

3) Brainstorm

Er zijn drie onderwerpen: Ledenwerving, uitvoeringen en informatiedeling. De aanwezigen worden in drie groepen verdeeld die steeds 15 minuten discussieren/brainstormen over een onderwerp. Een persoon per onderwerp noteert de resultaten en koppelt aan einde plenair terug. Hierbij op een rij wat er op tafel kwam:

T.a.v. het onderwerp Ledenwerving:
Gemeenschappelijke problemen die genoemd zijn: vergrijzing, stemverhoudingen niet optimaal, stemtest juist goed of niet, jongeren aantrekken moeilijk.

Oplossingen die genoemd zijn: nieuwe leden trekken door een leuk concert te geven, via eigen leden, via projecten, via Vestival Vocaal, via posters met humor (!), door aankondiging in krant van open repetities.

T.a.v. het onderwerp Uitvoeringen:
De problemen waar koren tegenaanlopen zijn verschillend, bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van een koor.

Belangrijk voor het realiseren van uitvoeringen: op tijd jaaragenda maken als koor, eventueel ‘inkopen’ zangers/zangeressen ivm stemverhoudingen, PR via lokale kanalen zoals krant, radio, via social media en website. In de regio zijn het Vechtjournaal en de Gooi- en Eemlander vrij toegankelijk, Entermedia (Naardernieuws etc.) minder toegankelijk bevonden. Belangrijk om ook ‘commitment’ van de eigen leden te hebben voor aanwezigheid bij uitvoeringen: een koor is vrijwillig maar niet vrijblijvend, het blijft groepswerk.

T.a.v. het onderwerp Informatiedeling:
Er bestaat zeker behoefte aan informatiedeling. Gedacht wordt aan beschikbare bladmuziek, een ideeënbank, het archiveren van informatie zodat teruggezocht kan worden, vraag en antwoord. Nu gebeurt veel via facebook, maar dat heeft geen archieffunctie. Het zou mooi zijn als er een handige tool beschikbaar zou zijn.