Landelijke focus

Voor bijna ieder amateurkoor geldt dat zowel de leden als het publiek voor uitvoeringen voor het overgrote deel uit de eigen regio komt. Daarom is de filosofie van Stichting Amateurkoor volledig gericht op ontwikkeling van lokale en regionale samenwerkingen. Zelfs in projecten met een landelijke focus vormt deze filosofie het fundament.

Regio-overschrijdende samenwerkingen
Vanuit haar missie ontwikkelt Stichting Amateurkoor nieuwe producties en evenementen met innovatieve project- en werkvormen die aansluiten bij de veranderende  maatschappij waarin koorverenigingen zich staande moeten houden. Een voorbeeld van deze activiteiten is GO! Opera, waarbij een complete operaproductie met regionale projectkoren wordt ingevuld. Door de samenwerking tussen de regio’s onderling worden productiekosten sterk gereduceerd en worden uitwisselingen mogelijk van zangers in zwakkere stemgroepen.

Samenwerking met bestaande regionale netwerken
Het centrale woord in de missie van Stichting Amateurkoor is ‘samenwerken’. We willen zéker niet het wiel opnieuw uitvinden, integendeel! Daarom zoeken we ook actief contact met bestaande initiatieven die al heel veel werk hebben verzet om op lokaal/regionaal niveau koren met elkaar in contact te brengen en samenwerkingen te stimuleren. Samen kunnen we elkaar immers nog veel beter stimuleren om een groter draagvlaak voor koorzang te creëren. Belangstelling? Neem contact met ons op!