GO! Opera

GO! OPERA ontwikkelt uitdagende operaprojecten met regionale projectkoren in directe samenwerking met professionals. Het uitgangspunt voor de producties van GO! OPERA vormt de opera-pastiche, waarbij de verhaallijn van een bestaande opera de inspiratiebron vormt. Dit geeft ruimte om met beroemde operakoren uit meerdere opera’s een productie te vormen die voor een breed publiek herkenbaar is.

Lees meer op www.GoOpera.nl.

Het regionale GO! projectkoor vervult in de producties van GO! OPERA de muzikale hoofdrol. Ervaren operasolisten vullen de productie aan tot een complete productie met een eigentijds en verrassend verhaal. Een bijzondere rol is weggelegd voor een verteller, een acteur die zich in het verloop van de opera profileert. Uitvoeringen hebben in de zomerperiode plaats en en zullen zoveel mogelijk in de open lucht of bijzondere lokaties worden gehouden.

Queen Arthur 2018 POSTER A3 Soest

GO! OPERA stelt zich ten doel om producties in meerdere regio’s in Nederland op te zetten. In iedere regio wordt een eigen projectkoor opgezet. Landelijk wordt een professionele basis gevormd, waaronder orkest, solisten, artistieke leiding, rekwisieten en logistiek, die in iedere regio wordt ingezet. Met deze unieke cultuurformule worden kosten voor de ontwikkeling van de productie per regio gedeeld en wordt deelname voor de professionals interessanter door schaalvergroting.

Voor de pilot 2015/16 is in de regio’s Het Gooi (Noord-Holland), Zuidwest Friesland / Gaasterland (Friesland), Arnhem/Nijmegen en Noord-Holland Noord de volksopera pastiche Faust gebracht. De 4 uitvoeringen hebben meer dan 2.000 bezoekers getrokken. In 2015 is de productie met uitgebreide regie in de openlucht uitgevoerd en in 2016 is is gekozen voor een semi-concertante setting op binnenlokaties. Hoewel de eerste voor publiek spectaculairder is, werd door publiek én zangers in het tweede jaar over het algemeen aanzienlijk positievere terugkoppeling gegeven, ook door publiek dat beide voorstellingen had gezien. Omdat de focus van de amateurkoorzangers veel sterker op het zingen lag, kreeg het fundament van de vocal coaching alle ruimte om zich te ontwikkelen.

“Spetterend!”, “Wat een feest!”, “Ongelofelijk dat dat met amateurkoorzangers in zo’n korte tijd bereikt kan worden!”

waren enkele van de spontane terugkoppelingen.
Butterfly Logobasis

De volgende productie voor 2020/2021 wordt Butterfly. Bijzonder aan deze productie is de aansluiting met manga en anime, waarmee ook een aansluiting bij jongere doelgroepen wordt gezocht. Ook deze productie wordt weer een pilot om de formule verder uit te werken hoe je amateurkoorzangers projectmatig werken aan kan bieden, zonder het verlies van de vocale educatie die doorgaans tijdens de wekelijkse repetitie wordt verkregen. Ook de tweede doelstelling wordt aangescherpt: hoe kunnen we in regio’s waar het moeilijk is om volwaardige koorbezettingen in grote producties te realiseren dat toch in die regio’s aanbieden.

GO! OPERA is een initiatief van dirigent Roy Voogd en vocal coach Ingrid Stijsiger. De artistieke leiding van de productie Faust en Queen Arthur worden aangevuld met Vaughan Schlepp, Gilbert den Broeder en Petra Andriessen.

Artistiek team
Artistiek leider: Roy Voogd
Vocal coach: Ingrid Stijsiger
Orkestleider & arrangementen: Vaughan Schlepp
Regie: Petra Andriessen
Technische coaching: Gilbert den Broeder

Organisatie
Stichting Amateurkoor

Comité van Aanbeveling:
Eva Maria Westbroek
Ernst Daniël Smid
Ruud Bos