Focus op jouw regio

St Amateurkoor FB RegionaalStichting Amateurkoor stimuleert regionale samenwerkingen van koorverenigingen, amateur(koor)zangers en liefhebbers van koormuziek, om zo uitwisselingen en samenwerkingen makkelijker te maken. Na de pilot-regio Het Gooi zijn inmiddels ook activiteiten opgestart in Zuidwest-Friesland en Noord-Holland-Noord en Arnhem/Nijmegen e.o. Op dit moment wordt actief gekeken naar enkele nieuwe regio’s.


Inzet van social media
vergroot de regionale mogelijkheden


Stichting Amateurkoor bijzonder actief op de sociale media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Een bijzondere plaats daarin hebben de groepen met een regionale focus op informatiedeling op Facebook die we vanaf oktober 2015 zijn gestart. Koren kunnen zo op regionaal nieveau actief informatie met elkaar delen in de 30 Regiogroepen. Natuurlijk kun je hier je concert- en projectaankondigingen en vacatures plaatsen, maar ga vooral ook met elkaar de dialoog aan over wat ons bezig houdt en hoe we het draagvlak daarvoor in de eigen regio kunnen verbeteren.

fb-regiogroepen-per-07-11-2016
2.766 regionale groepsleden!
In november 2016 hebben zich al 2.766 regionale groepsleden aangemeld. Opvallend is de ongelijke verdeling binnen de  groepen.
Koplopers: Noord-Holland-Noord, Zuid-Limburg en Het Gooi
Grootste groeiers: de regio’s Groningen,
Zuid-Limburg, Bollenstreek en Utrecht.
Minst actief: Zeeland en Oost Zuid-Holland.

Noord-Holland Noord blijft de grootste. Opvallend is ook dat bij de grootste groepen het meest actief regionale koorinformatie wordt gedeeld. Uiteraard worden veel uitvoeringen gemeld, maar ook worden samenwerkingen opgezocht, muzikale en organisatorische vragen gesteld en -uiteraard- leden geworven. Sterkste stijger is Groningen met maar liefst 45 nieuwe leden. Een noodoproep bij het wegvallen van 3 bassen vlak voor de uitvoering van Dido & Aeneas in Delft leverde binnen een dag 3 extra bassen uit de regio op die de opera al kenden. Probleem het was direct opgelost!

Wordt ook regionaal groepslid!
Klik op het kaartje om beter te kunnen zien in welke regio jouw koor is ingedeeld en word lid van de Facebook-groep in jouw regio:

30 REGIOGROEPEN OP FACEBOOK

Word gratis lid van deze Facebook groepen zodat je berichten en concertaankondigingen kunt plaatsen die voor jouw regio van belang zijn. Lees mee en/of reageer in regionale discussies:

Groningen

Noordoost-Friesland  |  Zuidwest-Friesland

Drenthe

Flevopolders

Noord-Overijssel  |  Twente

Achterhoek  |  Arnhem/Nijmegen en omstreken
Zuidwest-Gelderland  |  Veluwe

Utrecht

Het Gooi  |  Amsterdam en omstreken  |  Haarlem en omstreken
IJmond  |  Alkmaar en omstreken  |  Noord-Holland-Noord

Leiden en De Bollenstreek  |  Den Haag en omstreken
Oost-Zuid-Holland  |  Zuidoost-Zuid-Holland  |  Rijnmond

Zeeland

West-Noord-Brabant  |  Noord-Noord-Brabant  |  Zuid-Noord-Brabant

Noord-Limburg  |  Midden-Limburg  |  Zuid-Limburg