“Koorwerk in uitvoering” – boekrecensie

Auteur: Peter Siebesma
Uitgever: Christofoor
Prijs: 18.50 euro
Meer informatie

Volgens de uitgever:
“Koorwerk in uitvoering gaat over de avontuurlijke reis van partituur naar koorconcert. Het boek beschrijft de grote diversiteit in de koorwereld en laat de kwaliteit van koorzang zien. Het gaat over het zingen, maar ook over wat er tussen de koorleden gebeurt, en tussen de mens en de muziek. Dat alles heeft invloed op het welbevinden en de gezondheid van de zanger. Het boek is geschreven voor koorleden, dirigenten en andere geïnteresseerden. Het biedt de mogelijkheid om de eigen koorroutes te evalueren en de eigen zangambities en doelstellingen beter in kaart te brengen.”

Mening na het lezen:
Zes muzikale routes, en dus werd mijn nieuwsgierigheid direct getrokken naar die zevende. Wat mij betreft de meest interessante en meest pure. De route waar alle emoties samenkomen. De enige route waar geen analyse op los te laten is omdat ze per definitie altijd anders is. Wat mij betreft daarom ook de meest fascinerende route omdat het de lerende parallel weerspiegelt van samenwerkende mensen.

Neemt niet weg dat de korte en bondige praktische beschrijving van de zes technisch beschreven routes een prettig leesbare handleiding vormen voor de reis die iedereen moet afleggen als je muzikale ontwikkeling door wil maken. Uitermate toegankelijk geschreven en daardoor voor iedere betrokkene in die enorme Nederlandse koorwereld leesbaar. De getallen in het eerste hoofdstuk zijn riskant, aangezien er diverse benaderingen zijn. Europees onderzoek uit 2015 heeft het zelfs over 1,7 miljoen actieve koorzangers in Nederland, maar desondanks zijn ook de genoemde getallen al zeer tot de verbeelding sprekend.

Terug naar die intrigerende zevende route. Ontdaan van de technische benadering resteert kort en bondig de schitterende onvoorspelbaarheid van menselijke interactie. Samen zingen is samenwerken. Spatiëring is bij deze uitspraak essentieel, want juist de samentrekking van het laatste woord zorgt dat als we het samen werken overstijgen: we plezier beginnen te maken. En dan begint de essentie van muziek.

Een interessante publicatie voor wie meer wil weten over de verschillende vormen van interactie binnen de koorprocessen.


Ook geïnteresseerd in een gepubliceerde recensie door Stichting Amateurkoor?
Hier vind je meer info over de mogelijkheden!