Korenorganisaties

Stichting Amateurkoor ondersteunt als non-profitorganisatie koren en koorzangers op lokaal en regionaal niveau om samen het draagvlak voor amateurkoren in de eigen regio te versterken. Voor advisering op het gebied van bijvoorbeeld juridische zaken, bestuurlijke ondersteuning, contracten en rechten/plichten zoals  BUMA/Stemra raden wij u aan om contact op te nemen met een van onderstaande gespecialiseerde korenbonden of koepelorganisaties die zijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland, de centrale vereniging van koororganisaties in Nederland.

Koornetwerk Nederland – koepelorganisatie voor de Nederlandse koorsector
website: www.koornetwerk.nl

Nederlands Koorfestival – de korencompetitie op provinciaal en nationaal niveau
website: www.nederlandskoorfestival.nl

Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland (BCGZN)
website: www.bcgzn.nl

Korenbond Lichte Muziek (BALK)
website: www.balknet.nl

Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON)
website: www.kbzon.nl

Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB)
website: www.kczb.nl

Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV)
website: www.knzv.nl

Landelijke Organisatie van Ouderen Koren (LOVOK)
website: www.lovok.nl

Vereniging Toonkunst Nederland (VTN)
website: www.toonkunstnederland.nl

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV)
website: www.nsgv.nl

Shanty Nederland
website: www.shantynederland.nl

Bond voor Smart & Levensliederen
website: www.smartenlevensliederen.nl