Vereniging in Verandering

Vereniging-in-Verandering-1-724x1024

Voor veel koren vormen de onderwerpen ledenwerving, vergrijzing, financiën en het vinden van goede bestuurders soms lastige uitdagingen. En het maken van goede keuzes en inzetten van veranderingen om je vereniging toekomstbestendig te maken is vaak geen sinecure.

Het LKCA heeft 10 verenigingen geïnterviewd die met succes een veranderingsproces zijn doorgegaan; bij de één was dat ingrijpender dan bij de ander maar alle hebben ze hun koers gewijzigd en voelen zich anno 2019 beter toegerust op de toekomst.

In de publicatie worden ook 3 koren genoemd: Koorbazen, Kamerkoor Jip en La Bonne Esperance; ook de voorbeelden van Muziekplein Neer en de Zuilense fanfare zijn interessant en herkenbaar voor koorverenigingen.

De publicatie Vereniging in Verandering biedt tips voor een goede aanpak, signaleert verschuivingen in de manier van organiseren en besturen en biedt stof tot nadenken. Veel leesplezier en inspiratie!

Voor vragen en opmerkingen:
Thomas Hessels, Koornetwerk Nederland (thomas@koornetwerk.nl)
Hans Noijens, LKCA (hansnoijens@lkca.nl)


DOWNLOAD Publicatie Vereniging in Verandering